NAŠA PRÁCA

PROJEKTY

Administratívna budova Bratislava
- pamiatková obnova a dostavba

Budova bývalých kasární Nové Zámky
- pamiatková obnova

CASTELLUM
- Nové centrum Rusoviec

Dom smútku Zemné
- dostavba

Domov dôchodcov Šaľa

Dvor ľudových remesiel Zemné

EKO DOM - Dvory nad Žitavou

Kalvária Dvory nad Žitavou
- pamiatková obnova

Kaplnka Svätého kríža Nové Zámky
- rekonštrukcia

Kaštieľ Esterházyovcov Želiezovce
- pamiatková obnova

Kostol Svätého Vojtecha Dvory nad Žitavou
- pamiatková obnova

NZ Centrum Nové Zámky

Obecný úrad Zemné

Polyfunkčná zástavba Nové Zámky

Pútne miesto Jánosa Esterházyho Dolné Obdokovce

Reštaurácia BEREK Nové Zámky

Rodinný dom Nové Zámky
- rekonštrukcia a dostavba

Ústav detí s mentálnym postihnitím Nové Zámky
- obnova a dostavba

Základná škola G. Czuczora Nové Zámky
- pamiatková obnova

Zdravotné stredisko Kolárovo
- rekonštrukcia a dostavba

Scroll to Top