Ponúkame Vám komplexné inžiniersko-projektové služby v oblasti architektúry, urbanizmu ,interiérovej a exteriérovej tvorby.

 

Projektovú prípravu širokej palety občianskych stavieb (novostavieb, rekonštrukcií, adaptácií, využitia podkrovných priestorov...), rodinných a obytných domov, obchodov, reštaurácií, hotelov, prevádzkární, polyfunkčných domov apod.

 

Spracovanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií

 

     Design interiérov, úpravu vonkajších priestranstiev vrátane sadových úprav a umeleckého dotvorenia

 

Inžiniersku činnosť v štádiu prípravy a realizácie stavieb

 

Odbornú pomoc, konzultačnú a poradenskú činnosť

 

Zabezpečenie realizácie interiérov

 
   

   1994 - Založenie kancelárie

               VILA s.r.o. investorská a architektonická spoločnosť - spoločníkmi:

                                   - Ing. Veres Ladislav            

                                   - Ing. arch. Istenes Jozef

                                   - Ing. arch. Laurinec Ladislav    

                                   - Ing. arch. Antalík Jozef 

   1998 - Prebratie kancelárie do rúk jedného vlastníka : Ing. arch. Jozefa Istenesa

 
 

 Rekonštrukcia a revitalizácia budovy základnej školy, Nové Zámky